Alexandru Ailincǎi
Buzau » 0744.355.001 »

Prezentare

Biroul executorului judecǎtoresc Alexandru Ailincǎi are competenţa teritorialǎ in circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti: judeţele Buzau, Prahova, Damboviţa

Potrivit prevederilor Legii Nr.188/2000, executorii judecatoreşti au urmatoarele atribuţii:

  • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui

CONTACT:

Piaţa Dacia, Bl.E, Sc.A, Ap.4

Buzau, Buzau

120040

Telefon: 0744.355.001

Tel./Fax: 0238.712.888

Email: ejailincai@yahoo.com

PROGRAM: Luni - Vineri: 08.00 - 16.00

 

Cauta

(Ex: Nume, E-mail, Telefon)
Date de contact
Telefon: 0744.355.001
Fax: 0238.712.888
E-mail: ejailincai@yahoo.com
Publicitate