Cucu Lucian Ciprian
Buzau » 0238.727.944 »

Prezentare

Biroul executorului judecatoresc Cucu Lucian Ciprian din Buzau a fost inregistrat în data de 11.12.2006, in  Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Ploiesti.

A fost numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2484 / C / 02.11.2006, fiind membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Biroul executorului judecatoresc Cucu Lucian Ciprian are competenta teritoriala  in circumscriptia Curtii de Apel Ploiesti.

Atributiile executorului judecatoresc:

 • Punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedura.
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
 • Intocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.
 • Executari directe:

1.     Evacuari

2.     Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

3.     Vizitarea minorului

4.     Puneri în posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

 • Executari indirecte:

1.     Urmarirea mobiliara a creantelor

2.     Urmarirea imobiliara a creantelor

 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese - verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii în legatura cu constituirea actelor executionale.
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta lui.

In vederea intocmirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului urmatoarele acte:

 • cererea de executare silită;
 • titlul executorului în original și 3 copii xerox;
 • taxa de timbru (cf. Legii 146/1997 - modificată);
 • timbru judiciar (cf. Legii 32/1995 - modificată).

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

 • notificarea în 3 exemplare;
 • cererea adresată executorului judecătoresc;
 • taxa de timbru (cf. Legii 146/1997 - modificată);
 • timbru judiciar (cf. Legii 32/1995 - modificată).

Biroul executorului judecatoresc Cucu Lucian Ciprian asigura comunicarea notificarilor prin agent procedural cu maxima celeritate, în interesul clientilor

CONTACT:

Str. Unirii-Centru, Nr. 176, Bl. B, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Buzau

Telefon: 0238 / 727.944

Fax: 0238 / 727.944

Telefon mobil: 0745.044.889

E-mail: contact@executorbuzau.ro

 

 

Cauta

(Ex: Nume, E-mail, Telefon)
Date de contact
Telefon: 0238.727.944
Fax: 0238-727944
E-mail: contact@executorbuzau.ro
Publicitate