Negulescu Emilian-Mihail
Valenii de Munte » 0731.283.283 » http://www.bejnegulescu.ro

Prezentare

Birou executor judecǎtoresc Negulescu Emilian-Mihail are competenţa in circumscripţia teritorialǎ a Curţii de Apel Ploieşti ( judeţele Prahova, Damboviţa şi Buzǎu)

Executorul judecatoresc titular are o experienta neîntreruptǎ in domeniul executǎrii silite din anul 1997, pânǎ în anul 2001 fiind salariat al Judecǎtoriei Valenii de Munte, secţia de executǎri civile, este licenţiat in drept si masterand in executarea silitǎ.

In cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecǎtoreşti, executorul judecǎtoresc a fost ales in functia de reprezentant al Camerei Executorilor Judecǎtoresti de pe langa Curtea de Apel Ploiesti in Comisia Superioarǎ de Disciplinǎ precum si membru in Colegiul Director al CEJ Ploiesti.

Competenta materiala a executorului judecatoresc este prevǎzutǎ de art. 7 din Legea nr. 188/2000 modificatǎ şi completatǎ, şi atribuie acestuia urmatoarele atribuţii:

  • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedurǎ prin agent procedural propriu sau postal;
  • recuperarea pe cale amiabilaǎ oricarei creanţe;
  • aplicarea mǎsurilor asiguratorii dispuse de instanţa de judecatǎ;
  • constatarea unor stǎri de fapt in condiţiile prevǎzute de Codul de procedurǎ civilǎ;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare in cazul ofertei reale de platǎ urmate de consemnarea sumei de cǎtre debitor, potrivit dispoziţiunilor Codului de procedura civilǎ;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplatǎ a cambiilor,biletului la ordin si a cecurilor, dupǎ caz;
  • orice alte acte sau operţiuni date de lege in competenţa lui.

CONTACT:

Aleea Alunilor Nr.1 ( curtea interioarǎ a Hotelului Ciucaş)

Valenii de Munte, Prahova

Tel./Fax: 0244.283.283

Vodafone: 0731.283.283

Email: bejnegulescu@yahoo.com

Website:www.bejnegulescu.ro

PROGRAM: Luni - Vineri: 08.00 - 15.30

Audienţe şi consultaţii: Luni, Marţi, Joi: 08.00 - 10.30

Cauta

(Ex: Nume, E-mail, Telefon)
Date de contact
Telefon: 0731.283.283
Fax: 0244.283.283
E-mail: bejnegulescu@yahoo.com
Publicitate