Auditori energetici
  Avocati
  Contabili autorizati
  Evaluatori imobile
  Executori judecatoresti
  Lichidatori judiciari
  Mediatori
  Notari publici
  Traducatori autorizati

Trifina, Tǎnase şi Galea

28510 Vizualizari
Str. Ion Maiorescu Nr.6, Bl. 33 T2, Sc. B, Ap. 25-26 Ploieşti, Prahova
0244 435 519
0244-594 344 | 0728 302 342 |0726 231 404
birou@exjud.ro
SOCIETATEA  CIVILA  PROFESIONALǍ A EXECUTORILOR JUDECǍTOREŞTI TRIFINA, TǍNASE ŞI GALEA este constituitǎ prin asocierea a trei executori judecǎtoreşti: Trifina Elena-Cornelia, Tǎnase Laura-Ioana  şi Galea Viorel Cristian.

Societatea are competenţǎ teritorialǎ in judeţele Prahova, Buzău si Dâmoviţa.

Potrivit prevederilor Legii Nr.188/2000, executorii judecǎtoreşti au urmatoarele atribuţii:

  • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecǎtorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui

PROGRAM: Luni - Vineri: 09.00 - 15.00

Acest site web folosește cookie-uri. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră. Citeste mai mult.