Maria Toneata
Filipestii de Padure » 0244.386.555 »

Prezentare

Biroul individual  notar public Toneata Maria din Filipestii de Padure asigura toata gama de servicii notariale prevazute de lege si colaboreaza cu toate institutiile din Prahova, in special, dar si din celelalte judete, in functie de necesitatile clientilor.

Redactarea şi autentificarea de:

- contracte de vânzare-cumpărare

- contracte de schimb imobiliar

- contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile

- acte de partaj bunuri mobile sau imobile

- contracte de împrumut cu sau fără ipotecă

- contracte de garanţie imobiliară

- contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile

- contracte de comodat (împrumut de folosinţă)

- antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare

- acte constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)

- cesiuni de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale

- contracte specifice activităţii diverselor societăţi comerciale

În materie succesorală:

- dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz

- redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare

- redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri

- redactarea şi autentificarea testamentelor

- obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea succesiunii

Legalizări ale copiilor după înscrisuri originale

Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale etc.

CONTACT:

Str. Gării nr. 820, bl. 29B, parter

Filipeştii de Pădure, Prahova        

Tel: 0723.571.145

Tel./Fax:0244-386 555

E-mail: mariatoneata@gmail.com

PROGRAM DE LUCRU:

Luni: 08:30 - 15:00

Marti: 08:30 -15:00

Miercuri: 08:30 -15:00

Joi: 08:30 -15:00

Vineri: 08:30 -13:00                    

Cauta

(Ex: Nume, E-mail, Telefon)
Date de contact
Telefon: 0244.386.555
Fax: 0244-386 555
E-mail: mariatoneata@gmail.com
Publicitate